Kako do liječenja hrkanja

  • Pregled kod otorinolaringologa .
  • U slučaju prekida disanja sa znakovima prekomjerne dnevne pospanosti potreban je i pregled kod  stručnjaka za poremećeno spavanje.
  • Možete pitati i za drugo mišljenje.
  • Liječenje kod ljekara (specijalista) sa iskustvom u liječenju vaših poteškoća.

Liječenja hrkanja i otorinolaringološki pregledi na jednom mjestu (dr. Fajdiga):

Zavod za varstvo pri delu (ZVD), Chengdujska 25, 1260 Ljubljana, Slovenija